[Dm] Mây, sao còn bay [Bb] mãi không quay về [Gm] đây Sao còn lờ [A7] lững che ngang rừng [F] cây [Bb] Sao còn hờ [Gm] hững với tôi từng [A7] giây Hay còn mơ nghĩ đến ai nào [Dm] đây [A7] [Dm] Mây, xin dừng chân [Bb] đến bên tôi một [Gm] đêm Xin đừng bay [A7] chốn môi hôn thật [F] êm [Bb] Xin đừng nghe [Gm] gió dâng lên thật [A7] cao Xin đừng ân...