[F] Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy Ai đã [Gm] từng nghe tiếng tiểu đoàn Tiếng tiểu [C] đoàn ba trăm lẻ [F] bảy Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy Quyết một [Gm] lòng thề dưới sao vàng Người chiến [F] sĩ tiếc gì máu rơi Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy Nguyện một lòng gìn [C] giữ non [F] sông Đã chiế...