1. Mưa khuya hắt [C] hiu xuyên qua mảnh tình ngăn cách [Am] rồi Đêm qua trắng [F] đêm mơ thương [G] hình bóng cũ xa [C] xôi Em ơi bước [F] đi xa nhau [C] rồi ngày vui đâu [G] còn Đèn [C7] vàng nhòa sương chưa [F] tắt khu [Am] phố xưa lạnh buồn [G7] tênh. 2. Hôm em bước [C] lên xe hoa thềm nhà tươi pháo [Am] hồng Em ơi, pháo [F] vui nhưng vô [G]...