1. Đêm [Em] nay là đêm cuối cùng Ngoài đường phố đã [Am] khuya trời càng tối gió mưa [Em] nhiều Mình gặp lại [D] nhau mang tâm sự đầy [B7] vơi Để ngàn thu vĩnh [Em] biệt vì ngày mai em theo [B7] chồng. 2. Khi [Em] yêu nào ai có ngờ Chuyện đời lắm trái [Am] ngang để mình đắng cay bẽ [Em] bàng Buồn làm chi [D] em tương lai vừa tầm [B7] tay Một ngày...