Tháng [F] năm rợp trời hoa phượng [C] đỏ Ơi Hải Phòng thành phố quê [F] hương Ta [Bb] yêu thành phố quê [F] ta Như yêu [Am] chính người thương yêu [Dm] nhất Những hẹn hò bên bờ sông lấp Những con [F] đường tấp nập áo [Am] thợ ngày [Gm] đêm. [Fm] Những Bến Bính, Xi [C] Măng Cầu Rào, Cầu [Fm] Đất, Lạc [C] Viên [Am] Những cái [Dm] tên nghe chẳng thơ...