[Dm] Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ [Am] Con đường [C] nào, [Am] con đường [Am7] nào dẫn đến một dòng [Dm] sông [Am7] Một dòng [Dm] sông [Am] mà em [Am7] vẫn thường ra ngồi giặt [Dm] áo [A7] Và con [Dm] đò, [C] và câu [Am7] hò theo nước trôi [Dm] xuôi. [Gm] Buổi sáng ngồi trên [Dm] rừng hỏi ngàn lá đổ [Am] Con đường [C] nào, [Am] con đường [...