Songs of artist: Lê Tín Hương

Songs Chords Lyrics of artist: Lê Tín Hương

Lê Tín Hương

Lê Tín Hương
a few seconds ago0 Views 0 songs

Lê Tín Hương sinh ngày 18 tháng 3 năm 1949 tại Huế. Rời Việt Nam năm 1979.

Hiện cư ngụ tại Santa Ana, CA, USA. Theo học nhạc cùng giáo sư Lê Quang Nhạc. Bắt đầu sáng tác năm 1970.

Các nhạc phẩm tiêu biểu gồm có:

Trả Lại Cho Ðời, Con Ðường Tôi Về, Anh Ði, Dòng Ðời Mong Manh, Còn biết về đâu, Vùi Trên Lối Mòn, Như Mây Như Mưa, Như Cánh Chim Trời, Một Góc Ðời, Ðừng Bao Giờ Hứa, Ta Buồn Ta Một Ðời, Buồn Mãi Quanh Ta, Dòng Ðời, Tim Buồn Lên Tiếng Gọi, Trăng Vin Hoài, Người Có Nhớ Ta Chăng, Cũng Ðành Chia Xa, Tàn Phai, Ngày Rời, Bóng Cũ Chiều Mưa, Gửi Sầu Theo Mây, Một Nơi Không Ðịnh Ðến, Trường Xưa, Ta Còn Lại Gì, Có Khúc Sông Nào, SàiGòn Ngày Trở lại, Dòng Lệ Dòng Mưa, Buồn Nào Cho Nguôi, Ta Như Là, Trời Mưa ! Trời, Tiếng Sông Xưa, Có Lúc Nào Em Nghe, Mẹ, Ta Có Vui Ðâu, Bài Tình Ca Một Ðời, Khúc Hoài Hương