Songs of artist: Lê Mộng Bảo

Songs Chords Lyrics of artist: Lê Mộng Bảo

Lê Mộng Bảo

Lê Mộng Bảo
a few seconds ago0 Views 0 Bài hát

Lê Mộng Bảo (1923-2007) sinh năm 1923 tại Huế, trong một gia đình gốc Phúc Kiến. Ông là tác giả hai ca khúc nổi tiếng Thân phận & Đập vỡ cây đàn.

Năm 18 tuổi, ông ra Hà Nội học. Song song với học văn hoá và học nghề, ông còn thích âm nhạc nên đã thụ giáo nhạc sĩ Đặng Thế Phong về nhạc lý và vĩ cầm, thụ giáo nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương về nhạc lý và sáng tác ca khúc. Ba năm sau, ông về Huế làm ở sở Bưu Điện.

Năm 1948, Lê Mộng Bảo được giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa - Huế là Tăng Duyệt mời về làm phụ tá điều hành việc chọn bài hát để xuất bản. Trong công việc phân phối và tiêu thụ những bản nhạc đã được in, ông thường về Hà Nội nên có nhiều dịp tiếp xúc và kết thân với những nhạc sĩ tiên phong của tân nhạc Việt Nam như Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Bùi Công Kỳ, Văn Cao, Phạm Duy, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đình Phúc v.v... Không lâu sau, ông được cử vào làm giám đốc chi nhánh ở Sài Gòn (sau này là Nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam).

Năm 1955, ông sáng lập tạp chí Sóng Nhạc là tạp chí đầu tiên viết về tân nhạc, kịch.

Năm 1973, ông được chính phủ Việt Nam Cộng hòa giao phụ trách lớp nhạc lý thuộc Viện Khoa Học.

Sau sự kiện 30/4/1975, ông bị bắt đi cải tạo một thời gian dài.

Đến năm 1993, ông sang Mỹ định cư ở San Jose và sống ở đó cho đến lúc mất là ngày 8-10-2007.

Theo wikipedia.org