Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ [Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn. Dòng sông [G] xanh bên bờ dâu [C] xanh Tay em [Em] hái lá dâu [A] non tay [D] em chăm nong [Em] tằm nhỏ [D] Tay đưa thoi [Bm] dệt lụa, dệt [Em] tình yêu [G] thương. Tằm...