1. Tình như thoáng [Am] mây tình đến cùng [Dm] ta âm thầm không [Am] ngờ Tình như cánh hoa tình chiếm hồn ta đâu ngờ là [Dm] tình Tình như mưa [G] gió thoảng vào trong [Am] tim Tình như cánh [F] chim bay đến trong [E7] ta sao nghe bồi [Am] hồi ĐK: Có biết đau [G] thương, mới hay là [C] tình Say đắm trong [Dm] đời thì mới là [E7] yêu 2. Tình như...