Songs of artist: Hữu Xuân

Songs Chords Lyrics of artist: Hữu Xuân

Hữu Xuân

Hữu Xuân
a few seconds ago0 Views 0 songs

Hữu Xuân là người Hà Nội gốc,nguyên là nhạc công vioncelle công tác nhiều năm tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Năm 1989 cả gia đình chuyển chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã sáng tác nhiều ca khúc trong đó có Thuyền và Biển (thơ Xuân Quỳnh), Hoa tím ngày xưa (thơ Cao Vũ Huy Miên ),Hát về Tổ quốc tôi, Kẻ đi tìm mộng, Hà Nội mùa lá bay và nhiều ca khúc khác về Hà Nội.

Theo baicadicungnamthang.net