[Em] Mưa mưa ngoài hiên [Am] vắng rơi [B7] Cho cho lòng ai [Em] nhớ ai Hình [C] bóng người tình [D] Khuất lấp mộng sầu [Am] Trong cơn mơ nỗi [B7] đau tình ta xa [Em] cách Còn [C] đâu ngày dài u [D] ám dòng đời bao [B7] đổi thay Vì em [Em] nói em sẽ một [Am] đời mãi [D] yêu anh [G] Vì em [C] nói em ta sẽ chọn [D] đời Hát câu [Em] yêu thương quên...