1. Mỗi [Em] cánh thư về từ đảo [Am] xa Anh thường nói [Em] rằng Trường Sa lắm xa [D] xôi Nơi anh đóng [Em] quân là một vùng đảo [Am] nhỏ Bên đồng đội yêu [C] thương Chỉ có loài chim [Em] biển Sóng vỗ điệp [Am] trùng quanh đảo trúc [Em] san hô Trường Sa [D] ơi! Biển đảo quê [Am] hương Đôi mắt biên [D] cương, vẫn sáng long [Em] lanh Giữa sóng [Am]...