Về [Dm] Tuyên Quang đi em Dòng [Gm] Lô xanh vẫn [F] hát Dệt [Dm] đẹp bao kỷ [C] niệm Ngàn [A7] đời vẫn còn [Dm] ghi. Về [Dm] Tuyên Quang đi em Dòng Lô xanh êm [Bb] trôi Tiếng sáo [Gm] chiều [Am] Tiếng đàn gọi người [F] thương Ngọt ngào trong câu [C] hát [Am] Mùa xuân quê hương [Dm] em. [Dm] Ơi là ơi [A] lả [A7] ơi là ơi [Dm] la [Dm] Ơi là ơi [A]...