[C] Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng [G7] Ðất với trời [C] se chữ Ðồng [F] Ðêm nay Chúa con [C] thần thánh tôn thờ [F] Canh khuya giáng sinh [C] trong chốn hang lừa [G7] Ơn châu báu không bờ [C] bến Biết tìm [G7] kiếm của chi [C] đền [C] Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn [G7] Nhấp chén phiền [C] vương phong trần [F] Than ôi Chúa thương [C]...