Version 1 (lời Việt: Lữ Liên) [Em] Na na na na na na [D], [C] na na na na na [B7] na [Em] Na na na na na na [D], [Am] na na na na na [B7] na 1. Tình xưa [Em] quá tuyệt [Emaj7] vời Trót [Em7] lỡ buông nơi nên [Am7] ta đã mất nhau [D7] đến trọn [Gmaj7] đời Đã [C] mất em yêu, ai vui bên ta cũng [Am7] bước Đi tiếp [D7] trên con đường [Gmaj7] đời...