Người xưa vẫn còn [Dm] đây sao mây vội bay Son môi nhạt [Gm] phai đôi mắt mùa thu [Dm] ấy Giá băng hơn tù [Bb] đày hỏi xin cho một [A7] người Một ngày xưa [Dm] ấy, tình còn nhiều mê [A7] say Dù hơi thở vào [Dm] đêm, không gian lặng yên Cho em gọi [Gm] tên, nhưng thôi đừng lên [Dm] tiếng Hãy vui giấc mộng [Bb] bền, thuở xa cơn muộn [A7] phiền Qua...