[Am] Lắng trong lòng [C] đêm bao ưu tư muộn [Em] phiền Như chợt tan biến [Am] đi, [G] lúc [Am] đêm [G] không [Am] màu Rồi [Am] lúc anh mang [C] đến trao em lời tình [Em] nồng [G] Sáng [Am] lên [G] giấc [Am] mơ [G] êm [Am] đềm [Dm] Con tim em hoang [G] vắng khi người khuất [Am] xa [Dm] Trong em bao cơn [G] sóng khi người xốn [Am] xang [Am] Giờ...