[A] Mẹ của em ở trường [D] là cô giáo mến [Em] thương Cô yêu em vô [G] hạn [D] dạy dỗ em ngày [Bm] tháng. [A] Em yêu biết bao nhiêu [D] mẹ của em ở trường [Bm] mẹ của em ở [G] trường [A] là cô giáo mến [D] thương. [A] Dạy từng câu từng lời [D] từng nét bút dáng [Em] đi Mong cho em nên [G] người [D] thành cháu ngoan của [Bm] Bác. [A] Em yêu biết ba...