Đã mấy mùa [Am] than anh chưa về với biển Về với Hạ [E7] Long gió [G] lộng mây [C] hồng Có cô thợ chênh vênh lưng [G] núi Có dải [C] lụa sương mờ Tuần [G] Châu Đã lâu anh chưa [C] về hay là anh giận dỗi [G] em Gió ơi gió có [E7] lộng mây ơi mây có [Am] hồng Hạ Long mênh mông là [Am] thế Để [D] em mê mải mái chèo Hạ [C] Long bão giông là [F]...