Tôi xin [Em] ca bài ca tôi đã viết cho [Am] tôi riêng tặng [Em] một người Lời tôi viết với nét đơn [D] sơ mang nhiều đậm [Em] đà Giữa [Am] một chiều buồn mưa [Em] nhiều Thành đô [D] ơi con đường [C] hỡi Bao kỷ [B7] niệm day dứt trong [Em] tôi. Tôi xin [Em] dâng bài ca tôi đã viết cho [Am] tôi trao tặng [Em] mọi người Lời tôi viết giữa lúc quê [D]...