[C] Xưa em yêu [Em] anh ngàn [Am] lá còn [Bb] xanh Xưa em yêu [F] anh đời tươi [Db] mát hương [C] lành [Am] Tình vẫn [Dm] xanh [G] dù mỏng [C] manh [Am] Tình vẫn [Dm] xanh [G] dù quẩn [C] quanh [C] Xưa anh yêu [Em] em lòng [Am] đã ngừng [Bb] bay Xưa anh yêu [F] em lời [Db] ca đã vơi [C] đầy [Am] Tình ngất [Dm] ngây [G] dù đắng [C] cay [Am] Tình...