Lời Việt theo trình bày của ca sĩ Như Mai 1. [Am] Yêu nhau đi, đời đâu có [A7] nghĩa [Dm] chi Yêu nhau đi [E] ta lo chi [F] cho đôi mi [E] thêm phai úa màu [A7] Ta yêu nhau cớ sao em âu [Dm] sầu? [Am] Phút giây này có bao giờ [F] đến với đời [E] ta hai lần [Am] đâu. ĐK: [Dm] Nơi đây đêm nay ta cùng [C] vui ta say sưa Trong niềm [E] hoan ca hòa...