[Em] Đến, đến vội [G] vàng Mình [Am] anh lang thang với đêm cùng vì [Bm] sao với ánh trăng [Em] tàn [Em] Đến, quá lạnh [G] lùng Ở [Am] nơi kia em với đêm chắc em [B7] đang hạnh phúc ấm [Em] êm Từng mùa [Am] đông trôi qua buồn tênh, mùa xuân [G] đến trong âm [Em] thầm Mình đã [Am] xa nhau một thời gian nhiều đêm thức [G] trắng nhớ mong [Bm]...