Hợp âm - tab: Vui Là Vui - Sinh Hoạt Thiếu Nhi - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Vui Là Vui - Sinh Hoạt Thiếu Nhi - ([C]Vui là vui là vui chúng [G]mình vui nhiều [Dm]Vui là vui ...)

--
Capo 1
[C]Vui là vui là vui chúng [G]mình vui nhiều
[Dm]Vui là vui là vui chúng [C]mình vui quá
[C]Vui là vui là vui chúng [G]mình vui nhiều
[Dm]Vui là vui là vui chúng [C]mình quá vui

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Vui Là Vui - Sinh Hoạt Thiếu Nhi - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích