Hợp âm - tab: Ước mơ chỉ là ước mơ (Ngày xửa ngày xưa) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Ước mơ chỉ là ước mơ (Ngày xửa ngày xưa) - (Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ [C] ước Nhiều khi ước mơ chỉ là m...)

3 months ago276 Disco
--
Capo 2
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ [C] ước
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ [Am] ước
Nhiều lần ta chỉ muốn bay lên [G] trời
Ta sẽ ngồi may vài chiếc áo [G] dài
Và 1 chiếc xoa ruê ta tặng mặt [G7] trăng
(1 chiếc soire đầy mắc gài và kim tuyến)
 
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ [C] ước
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ [Am] ước
Một ngày nào đó sẽ lên mặt [G] trời
Mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi [G7] bò
và sẽ trồng hoa anh [C] đào
 
Rồi sau [Am] đó hoa anh [F] đào có
mọc được trên mặt [G] trời hong [G7] dzậy
Rồi sau [Am] đó ước [G] mơ nói ra [C] nhục thêm
Nhiều khi muốn [Am] làm mà ta có làm được [G] đâu
[Am] và ước [G] mơ chỉ là ước [C] mơ..

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Ước mơ chỉ là ước mơ (Ngày xửa ngày xưa) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích