Hợp âm - tab: Tình ca đã qua 6 - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tình ca đã qua 6 - (TÌNH CA ĐÃ QUA 6 Chiều [Am] nay có ai lẻ [Am] loi Tình duyên...)

--
TÌNH CA ĐÃ QUA 6
Chiều [Am] nay có ai lẻ [Am] loi
Tình duyên vỡ [Am] nát, buồn ơi là [C] buồn
Dầm mưa ướt [Dm] vai
Cành buông liễu [G] rũ, về ngay dưới [F] mơ
Chiều qua lấm [Dm] lem, ướt đôi bờ [Em] mi
 
Gần [Am] nhau, chúng ta gần [Am] nhau
Gần nhau gang [Am] tất, tình xa muôn [C] trùng
Phận duyên đã [Dm] tan
Còn bao trang [G] giấy, mực xanh héo [F] khô
Đã thay ái [Dm]ân, bởi màu giã [Am] từ
ĐK
Này em [Am] hỡi, đôi môi nồng [Dm] cháy
Ánh mắt [G] này, đọng chứa đầy [C] vơi
Ánh mắt [Am] này, chỉ chứa hình [Dm] em
Phấn hương [G] nồng, vội thay áo [Em7] mới
 
Lời yêu [Am] ấy, tìm đâu cho [Am] thấy
Những ân [G] tình, giờ chẳng còn [C] may
Hứa cho [Am] nhiều, dần thấm nồng [Dm]cay
Nửa yêu [Em] thương, thường dễ đứt [Am]lìa…!
 
Lặng [Am] lẽ, khúc mưa rào [Am] qua
Mười mong chín [C] nhớ, còn vương tơ [Am7] lòng
Trường canh chẳng [Dm] phai [Dm7]
Phận trăm năm [G] đứt, héo úa mưa [F] rơi
Đôi mắt hanh [Em] hao, chốn xưa tình [Am] phai.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tình ca đã qua 6 - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích