Sheet bản nhạc bài hát: Xin người chút quê hương - Phạm Anh Dũng,Vương Ngọc Long

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Xin người chút quê hương - Phạm Anh Dũng,Vương Ngọc Long - (Nhớ [Gm] hôm nào bỏ [Bb] xứ Lặng [G7] lẽ chiều chia [Cm] xa ...)

2 years ago198 Sheet

Sheet - Images: Xin người chút quê hương
Có thể bạn thích