Sheet bản nhạc bài hát: Trường xưa tình đầu - Phạm Thanh Liêm,Mai Kẻ Viềng

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Trường xưa tình đầu - Phạm Thanh Liêm,Mai Kẻ Viềng - (1. Yêu những cung [G] đường rợp bóng cây [D] xanh Yêu tháng ...)

5 months ago94 Sheet

Sheet - Images: Trường xưa tình đầu
Có thể bạn thích