Sheet bản nhạc bài hát: Tình khúc cho người - Nguyễn Hoàng Đô,Nguyễn Minh Cát

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Tình khúc cho người - Nguyễn Hoàng Đô,Nguyễn Minh Cát - ([Em] Chiều nhuộm chân trời [B7] tím Dõi [C] mắt tìm cánh chi...)

3 years ago622 Sheet

Sheet - PDF: Tình khúc cho người
Có thể bạn thích