Sheet of song: Tình ca trên sông Dinh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình ca trên sông Dinh - (1. Ai [C] về thăm đền cổ tháp [Em] xưa Ghé bên sông [Am] Din...)

7 months ago216 Phạm Thanh Liêm Sheet

Sheet - Images: Tình ca trên sông Dinh
Maybe you like