Sheet bản nhạc bài hát: Tâm xuân - Phạm Duy,Phạm Thiên Thư

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Tâm xuân - Phạm Duy,Phạm Thiên Thư - (Xuân [G] về trong [C] gió, hoa [D7] lay lững [G] lờ Xuân về ...)

2 years ago170 Sheet

Sheet - Images: Tâm xuân
Có thể bạn thích