Sheet of song: Tâm sự 2 giờ gác

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tâm sự 2 giờ gác - (1. Gác trên chòi [Em] cao, vào nửa [Am] khuya [B7] nhớ ...)

4 years ago1095 Boléro Thanh Sơn Sheet

Sheet - Images: Tâm sự 2 giờ gác
Maybe you like