Sheet bản nhạc bài hát: Tâm sự 2 giờ gác - Thanh Sơn

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Tâm sự 2 giờ gác - Thanh Sơn - (1. Gác trên chòi [Em] cao, vào nửa [Am] khuya [B7] nhớ ...)

a year ago197 Boléro Thanh Sơn Sheet

Sheet - Images: Tâm sự 2 giờ gác
Có thể bạn thích