Sheet of song: Ta có còn yêu

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ta có còn yêu - (Ta có còn [Em] yêu, ta có còn [B7] yêu em nữa [Em] thôi Sao ...)

a year ago139 Lê Hữu Nghĩa Sheet

Sheet - Images: Ta có còn yêu
Maybe you like