Sheet bản nhạc bài hát: Những đêm dài không ngủ - Đào Duy

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Những đêm dài không ngủ - Đào Duy - (1. Bao đêm cô [Em] đơn lặng [Am] nghe gió mưa [Em] về Bao đê...)

3 years ago382 Đào Duy Sheet

Sheet - Images: Những đêm dài không ngủ
Có thể bạn thích