Sheet of song: Nguyên thủy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nguyên thủy - (Intro: [Am]-[C][G]-[G][Am]-[Am][G]-[G][D7]-[Dm7]-[Dm7]-[E7][...)

9 months ago227 Lynh Nghy Sheet

Sheet - PDF: Nguyên thủy
Maybe you like