Sheet bản nhạc bài hát: Ngày đó chúng mình - Phạm Duy

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ngày đó chúng mình - Phạm Duy - (Ngày [A] đó có em [D] đi nhẹ vào [E7] đời Và [A] đem theo tr...)

3 years ago419 Valse Phạm Duy Sheet

Sheet - PDF: Ngày đó chúng mình
Có thể bạn thích