Sheet bản nhạc bài hát: Mơ dáng người xưa - Nguyễn Đình Hòa,Lê Thị Phúc

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mơ dáng người xưa - Nguyễn Đình Hòa,Lê Thị Phúc - (1. Ngày nao thuở [Dm] ấy đôi ta vui chung [F] trường Tình yê...)

3 years ago507 Boston Sheet

Sheet - Images: Mơ dáng người xưa
Có thể bạn thích