Sheet of song: Miền phôi pha - Diệp Chí Huy,Tiểu Yến

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Miền phôi pha - Diệp Chí Huy,Tiểu Yến - ([G] Nắng vẫn lung linh ngày [Am] bên anh [C] Gió vẫn xanh cá...)

3 years ago462 Sheet

Sheet - PDF: Miền phôi pha
Maybe you like