Sheet bản nhạc bài hát: Mẹ giã từ con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mẹ giã từ con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - (1. [Dm] Mẹ giã từ [C] con xa cuộc [Bb] đời thương [Dm] đau [...)


Sheet - PDF: Mẹ giã từ con
Có thể bạn thích