Sheet bản nhạc bài hát: Mây lang thang (A cowboy's work will never done) - Nam Lộc,Nhạc Mỹ

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mây lang thang (A cowboy's work will never done) - Nam Lộc,Nhạc Mỹ - ([Dm] Mây, sao còn bay [Bb] mãi không quay về [Gm] đây Sao cò...)

3 years ago701 Twist Sheet

Sheet - Images: Mây lang thang (A cowboy's work will never done)
Có thể bạn thích