Sheet of song: Màu mắt em

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Màu mắt em - (1. Màu mắt [G] em Xao xuyến tim [Bm] anh từ phút [Em] đầu Đẹ...)

4 years ago827 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - Images: Màu mắt em
Maybe you like