Sheet bản nhạc bài hát: Mai về xếp lại sợi mây - Giao Tiên,Hữu Ý - Minh Trang

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mai về xếp lại sợi mây - Giao Tiên,Hữu Ý - Minh Trang - (Gương xưa [Dm] vỡ, đâu rồi, hình bóng [F] cũ Đây tàn [Gm] y,...)

5 months ago113 Sheet

Sheet - Images: Mai về xếp lại sợi mây
Có thể bạn thích