Sheet bản nhạc bài hát: Mai kia tôi là hạt bụi - Vĩnh Điện,Phạm Cao Hoàng

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mai kia tôi là hạt bụi - Vĩnh Điện,Phạm Cao Hoàng - (Năm [Am] tôi vừa mười một [Em] tuổi Quê [Dm] tôi bom đạn tơi...)

5 months ago104 Sheet

Sheet - Images: Mai kia tôi là hạt bụi
Có thể bạn thích