Sheet of song: Mãi bên người - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mãi bên người - Nguyễn Tâm Hàn - (Intro: [Dm][Gm]-[Dm][Gm]-[Dm][E7][A7] [Dm][Gm]-[Dm][Gm]-[Dm]...)

3 years ago500 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - PDF: Mãi bên người
Maybe you like