Sheet bản nhạc bài hát: Lời kinh tạm biệt - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Lời kinh tạm biệt - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - (1. Lời kinh nguyện [Am] cầu dâng Chúa hôm [E7] nay Lệ rơi ch...)


Sheet - PDF: Lời kinh tạm biệt
Có thể bạn thích