Sheet of song: Em tôi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Em tôi - (Em tôi một [Em] đời [G] xa quê phận [B7] người Thương bao ng...)


Sheet - Images: Em tôi
Maybe you like