Sheet bản nhạc bài hát: Đành

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Đành - (Nhắm [Am] mắt buông xuôi thôi [E7] đành Rồi [Am] về đâu hỡi ...)

a year ago259 Đoàn Vi Hương Sheet

Sheet - Images: Đành
Có thể bạn thích