Sheet bản nhạc bài hát: Đà Lạt và em - Lê Xuân Thơm

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Đà Lạt và em - Lê Xuân Thơm - (1. Đà Lạt vào [D] thu, đồi [Bm] thông vi vu trong [D] gió Đà...)

5 months ago106 Ballade Lê Xuân Thơm Sheet

Sheet - Images: Đà Lạt và em
Có thể bạn thích