Sheet bản nhạc bài hát: Còn gặp nhau - Võ Tá Hân,Tôn Nữ Hỷ Khương

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Còn gặp nhau - Võ Tá Hân,Tôn Nữ Hỷ Khương - (Intro: [G][C][Am][D7][G] 1. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui...)

3 years ago367 Slow Surf Sheet

Sheet - Images: Còn gặp nhau
Có thể bạn thích